آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۲ شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نقل از معاونت آموزش : نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۱۲شهریور ماه آغاز گردید .

ارسال نظرات

پیمایش به بالا