آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۲۷ شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نقل از معاونت آموزش : نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۲۷ شهریور ماه آغاز می گردد .

ارسال نظرات

پیمایش به بالا