آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

اداره پژوهش

شرح وظایف اداره پژوهش

-انجام امور پایان نامه های سطح  ۲ و راهنمایی های اولیه به دانش پژوهان؛
-انجام امور جشنواره امام رضا علیه السلام و مقالات کلاسی و جشنواره پژوهشگران برتر مربوط به هر نوع اثر منتشره؛
-جذب مقالات کلاسی، فصلنامه و سایر آثار علمی دانش پژوهان؛
-آرشیو کردن پایان نامه ها و سایر آثار؛
-تنظیم اسناد و انجام امور مالی معاونت؛
– ارائه معرفی نامه به دانش پژوهان برای سایر مراکز؛
-انجام امور پروژه های تحقیقاتی مؤسسه؛
-انجام امور کارشناسی  فصلنامه اسلام پژوهان
-ارتباط با مراکز پژوهشی

ارسال نظرات

پیمایش به بالا