آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

برگزاری جلسه مشترک دفتر برنامه ریزی دفتر تبلیغات اسلامی و معاون محترم آموزش دفتر و رئیس موسسه امام رضا علیه السلام

در این جلسه که با میزبانی معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس موسسه امام رضا علیه السلام برگزار شد، رئیس دفتر برنامه ریزی دفتر تبلیغات و همچنین رئیس حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس و مسئولان موسسه معصومیه حضور داشتند. در این جلسه بیانیه مأموریت موسسه معصومیه بحث و بررسی گردید.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا