آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

برگزاری دفاعیه پایان نامه سطح سه با موضوع «گرایش نوجوانان به اجتماعات مذهبی» در موسسه امام رضا علیه السلام

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام برگزار گردید. در این جلسه، حجت الاسلام علی یاره، رساله پایان نامه خود را با موضوع «علل عدم گرایش نوجوانان به اجتماعات مذهبی و راه های پیشگیرانه آن» ارائه نمود. این جلسه با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالاحد اسلامی، استاد راهنما و حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری، استاد داور برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام یاره، توجه و علاقه همیشگی به اجتماعات مذهبی، را مشخصه ایرانیان دانست و گفت: والدین نوجوانان و مسئولین مدارس، همیشه دغدغه¬مند حضور نوجوان در اجتماعات مذهبی و کشف علل روی آوری یا اجتناب آنان و اجرای راهکارهای جذب هرچه بیشتر این قشر هستند. بنابراین پژوهش حاضر، درصدد یافتن علل روی¬آوری و اجتناب به اجتماعات مذهبی بین نوجوانان شهر قم و تبریز است تا با تحلیل یافته¬ها راهکارهای مناسب ارائه نماید.
آقای علی یاره در ادامه، اجتماعات مذهبی را به سه نوع عبادی، حبی و سیاسی ـ مذهبی تقسیم کرد و گفت: اجتماعات عبادی، اجتماعی است که شرکت کنندگان صرفاً با اهداف عبادی مانند انجام عبادات و کسب ثواب در آن شرکت می کنند. اجتماعات حبّی، اجتماعی است که با هدف ابراز علاقه و توسل و شور و هیجانات مذهبی تشکیل می شود و اجتماعات سیاسی ـ مذهبی با هدف اداره، تشکیل یا اصلاح ساختار حکومت و نظام دینی تشکیل می شوند. دانش پژوه موسسه امام رضا علیه السلام درباره عوامل موثر در افزایش مشارکت نوجوانان درا جتماعات مذهبی گفت: عواملی که در افزایش میل نوجوانان به شرکت در اجتماعات مذهبی، موثرند، شامل: عادت¬ها و رفتارهای صحیح خانواده و دوستان صمیمی؛ رفتار و منش مسئولین مدرسه و دانش آموزان ممتاز مدرسه؛ فضای مجازی؛ فضای مناسب برای داشتن دوستان مورد اعتماد؛ شور و جذابیت و برنامه¬های تفریحی مناسب در اجتماعات مذهبی؛ برگزاری منظم و کوتاه بودن زمان برنامه ها و اقناع فکر و شناخت نوجوان می باشند.
حجت الاسلام یاره در بخش نتیجه گیری، عمده نیاز نوجوانان را داشتن شناخت عمیق از ماهیّت و ثمرات اجتماعات مذهبی دانست و اضافه کرد: نقش والدین، فضای مجازی و مدارس، در ایجاد شناخت ماهیت و فواید اجتماعات مذهبی مشهود است و در کنار آن مسئولین اجتماعات مذهبی نیازمند نقشه¬راه کامل برای اجرا هستند. به نظر می¬رسد؛ ایجاد یک الگوی کامل از این اجتماعات، باعث اصلاح اجتماعات مذهبی و جذب بیشتر نوجوانان خواهد شد.
در پایان، بعد از بحث و تبادل نظر، پایان نامه مذکور با کسب رتبه عالی با موفقیت دفاع گردید.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا