آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

برگزاری مصاحبه علمی از داوطلبان ورود به مقطع سطح چهار

مصاحبه علمی داوطلبان ورود به موسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام، برگزار شد. در این جلسات که طی دو هفته انجام می شود مدیران گروههای علمی موسسه به همراه اعضای شوراهای علمی گروهها، سطح علمی و مهارتی داوطلبان ورود به مقطع سطح چهار را بررسی می کنند. در ابتدا مدارک و شرایط داوطلبان، توسط معاونت آموزش موسسه بررسی گردیده و سپس احراز صلاحیت علمی و دیگر صلاحیتهای مربوطه توسط مدیر و اعضای شورای علمی گروه مربوطه در این مصاحبه ها سنجیده میشود و در صورت پذیرش، در مقطع سطح چهار رشته های شیعه شناسی و تاریخ و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله مشغول به تحصیل خواهند شد.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا