آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام ،جلسه دفاعیه با موضوع «الگوی خودتنظیمی تحصیلی طلاب با تأکید بر منابع اسلامی» در موسسه برگزار شد،

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام، در جلسه دفاعیه با موضوع «الگوی خودتنظیمی تحصیلی طلاب با تأکید بر منابع اسلامی» که توسط معاونت آموزش مؤسسه برگزار شد، دانش پژوه این موسسه حجت الاسلام قاسم روستا، خودتنظیمی تحصیلی را مبحث مهمی در زمینه تحصیل طلاب عنوان کرد و گفت: پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگوی خودتنظیمی تحصیلی طلاب بر اساس منابع اسلامی انجام شده و روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل محتوا می باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فراروی نظام آموزش و پرورش افت تحصیلی می باشد گفت: افت تحصیلی به منابع انسانی و مالی زیان می رساند و باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی مضاعف برای دانش آموزان و والدینشان می گردد گفت: پژوهش حاضر با دو هدف شناسایی ویژگی های الگوی خودتنظیمی تحصیلی طلاب با تاکید برمنابع اسلامی و شناسایی ویژگی های روان سنجی الگوی خودتنظیمی تحصیلی طلاب انجام شده است.
حجت‌الاسلام قاسم روستا؛ دانش پژوه سطح سه رشته مشاوره اسلامی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام به عنوان ارائه کننده این رساله علمی به همراه استاد راهنما، حجت الاسلام دکتر محمدرضا بنیانی و داور محترم، حجت الاسلام دکتر عبدالاحد اسلامی در این جلسه به ارائه بحث پرداختند.
دانش پژوه موسسه امام رضا علیه السلام خودتنظیمی را فرآیندی دانست که فرد می تواند به طور خود پیرو و مستقل زندگی خود را در جهت اهداف خودتنظیم کند و در این راه توانایی به تأخیرانداختن و ارضای آنی و فوری نیازهای خود را داراست.
وی، با طرح مفاهیمی همچون جایگاه تحصیل علم در اسلام و جایگاه مفهوم خودتنظیمی در روانشناسی و همچنین در منابع اسلامی، موانع تحصیل را شامل عدم آگاهی از فضیلت علم آموزی، تکبرورزی، عدم فراغت خاطر، نگرانی اقتصادی، کمبود استاد، کم رویی و سستی و تنبلی دانست.
حجت الاسلام روستا تحت عنوان نتیجه گیری اضافه کرد: خودمدیریتی شناختی (شامل تدبر، مشورت، بصیرت، خودآگاهی، توکل و بکارگیری فنون یادگیری)، خودمدیریتی انگیزشی (شامل تصمیم گیری قاطعانه، مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه)، خودمدیریتی رفتاری (شامل هدف گذاری، برنامه ریزی و صبر و استقامت) می توانند در دستیابی به هدف خودتنظیمی تحصیلی طلاب راهگشا باشند.
در پایان، حجت الاسلام روستا گفت: پیشنهاد می شود بسته آموزشی این الگو تدوین گردد تا امکان جایگزینی الگوی خودتنظیمی تحصیلی اسلامی به جای نسخه های غربی فراهم گردد و همچنین مقایسه این الگو با الگوهای جوامع غربی توسط پژوهش گران این عرصه انجام شود.
در انتهای این نشست، دانش‌پژوهان و حاضرین در جلسه سوالات خود را مطرح و به بحث پرداختند و در نهایت، این رساله علمی با نمره عالی با موفقیت دفاع گردید.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا