آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) : آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۲۲ شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نقل از معاونت آموزش : نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۲۲ شهریور ماه آغاز می گردد .

ارسال نظرات

پیمایش به بالا