آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

تعطیلی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ تا ۱۳۹۹/۵/۳۱

 قابل توجه اساتید ، همکاران ، دانش پژوهان محترم  موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) ، موسسه امام رضا (ع) مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ تا ۱۳۹۹/۵/۳۱   به مدت یک ماه تعطیل می باشد.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا