آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

جلسه سوم کارگاه روش تحقیق عملی با موضوع پاراگراف نویسی در روز پنج شنبه مورخ ۴ آبان ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)  در این کارگاه که در تاریخ ۴ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار گردید دانش پژوه هان سطوح ۲ ، ۳ و ۴ موسسه آموزش عای حوزوی امام رضا (ع)  با روش صحیح پاراگراف نویسی آشنا شدند .

ارسال نظرات

پیمایش به بالا