آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

جلسه هم اندیشی معاونین تهذیب مراکز تخصصی حوزه علمیه قم در موسسه امام رضا علیه السلام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام، جلسه هم اندیشی معاونین تهذیب مراکز تخصصی حوزه علمیه قم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد مریجی رئیس موسسه امام رضا علیه السلام و حجت الاسلام والمسلمین سید محمد واحدی معاون تهذیب حوزه علمیه قم، در این موسسه برگزار شد.

در این نشست ابتدا رئیس موسسه امام رضا علیه السلام، ضمن خیر مقدم به حاضرین، تهذیب را مهم ترین اصل در تحصیل علوم دینی خواند و گفت: تهذیب، اساس حوزه است و ذیّ طلبگی، اولین، آخرین و مهم ترین هدف طلبگی است و تحصیل بدون تهذیب، بدون نتیجه خواهد بود. در این میان مراکز تخصصی حوزوی باید مراقب باشند طلبگی و تهذیب، در اولویت فعالیت ها بوده و طلبه مرکز تخصصی در درجه اول، خود را طلبه بداند و سپس، محصل رشته های تخصصی. باید مراقبت کرد، محتوای تخصصی این مراکز، طلاب را از هویت طلبگی و حوزوی خود جدا نکند. از آنجا که بیشترین فعالیت تهذیبی، باید در طی کلاس درس و توسط اساتید صورت گیرد، معاونت آموزش و معاونت تهذیب در مراکز حوزوی، باید ادغام شوند و تهذیب، پیوست آموزش قرار گیرد. بدون آموزش، تهذیب، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

در ادامه حجت الاسلام سید محمد واحدی، معاون تهذیب حوزه علمیه قم، ضمن تشکر از مسئولین موسسه امام رضا علیه السلام، در برگزاری این نشست، هدف از برگزاری اینگونه نشست ها را تبادل نظر، اطلاع از فعالیتهای انجام شده در حوزه تهذیب، اشتراک گذاری طرح های تهذیبی، عملیاتی سازی پیشنهادات تهذیبی، شناسایی موانع فعالیتهای تهذیبی و بویژه انجام پژوهش های علمی در حوزه تهذیب دانست و گفت: مسئولیت معاونین تهذیب، بسیار سنگین است و این عزیزان، حامل رسالت اصلی حوزه های علمیه اند که همان تقویت تهذیب طلاب است. در این زمینه، انتظار ما تشکیل شورای تهذیب در تمامی مراکز تخصصی حوزوی و تشکیل منظم جلسات آن با حضور اساتید آن مرکز است. با وجود مشکلات مالی موسسات تخصصی، نیازمند شناسایی راهکارهای جدید در زمینه کاهش یا حذف بار مالی فعالیتهای تهذیبی می باشیم. باید با همکاری مجموعه های حوزوی، به راهکارهایی برسیم که منابع موجود را در خدمت تهذیب قرار دهیم و استفاده بهینه از منابع صورت گیرد. سازمان و ساختار حوزه، یک ساختار بالا به پایین و دستوری نیست و یک ساختار مبتنی بر همکاری و همفکری است. ما باید تلاش کنیم با ظرفیت های موجود و داشته ها و نداشته ها طبق شرح وظایف خود، تلاش کنیم تا وظایف، اجرایی شوند. در اینگونه جلسات، هدف، همفکری و تصمیم گیری اشتراکی است.

در ادامه، معاون تهذیب مرکز اسراء، با برشمردن فعالیتهای تهذیبی این مرکز گفت: تهذیب، در موسسه اسراء یک اصل است بطوری که شرط ورود به مدارس علمیه و مرکز تخصصی این موسسه، امور تهذیبی مانند نماز شب است. شورای تهذیب این موسسه، فعال است و تاکنون چندین جلسه تشکیل شده است. ما کلیه درس ها را دارای نگاه تهذیبی می دانیم. بیشترین تأکید در امر تهذیب، اساتید می باشند چرا که بیشترین ارتباط با طلاب را اساتید دارند و مسئولین و مدیران و حتی معاون تهذیب یک مرکز تخصصی هیچکدام به اندازه اساتید با طلاب در ارتباط نیستند، لذا وضعیت تهذیبی اساتید و بخصوص در موسسه اسراء، میزان آشنایی اساتید با نظریات تفسیری و منظومه فکری آیت الله جوادی آملی بسیار مهم است. همچنین در موسسه اسراء برای طلاب، پرونده تهذیبی تشکیل می شود و در پرونده تهذیبی، فعالیتهای فرهنگی و صیانتی و میزان شرکت در کارگاه های اخلاقی و تهذیبی طلاب، ثبت می شود. مانعی که در مقابل فعالیتهای تهذیبی وجود دارد، مشکلات مالی مراکز تخصصی است.

سپس، معاون تهذیب مرکز فقهی امام رضا علیه السلام گفت: درخواست ما، تکمیل هر فعالیت و سپس، آغاز یک فعالیت دیگر است. فعالیت های تهذیبی موسسه شامل دیدار هفتگی، سرکشی و مراجعه به خانواده طلاب مرکز و همچنین راه اندازی و تشکیل جلسات هفتگی منظم هیأت، با حضور طلاب و خانواده ایشان است. مشکل فعالیتهای تهذیبی، عدم الزام به این فعالیتها از جمله حضور در درس های اخلاق است.

در پایان این نشست، سایر معاونین تهذیب مراکز تخصصی در خصوص ارائه راهکارهای تقویت فعالیت های تهذیبی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا