آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) اولین مؤسسه آموزش عالی حوزوی، جهت واگذاری کمیته پایان نامه های تخصصی

 مؤسسه امام رضا(ع) اولین مؤسسه آموزش عالی حوزوی جهت واگذاری کمیته پایان نامه های تخصصی واگذاری کمیته  پایان نامه های حوزوی شناخته شد.

براساس این گزارش، معاونت آموزش حوزه های علمیه در راستای واسپاری امور آموزش به واحدهای آموزشی واجد شرایط، از بین ۱۸ کمیته پایان نامه های حوزوی، چهار کمیته را به مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام واگذار کردکه در بین مؤسسات آموزش عالی حوزه های علمیه، مؤسسه امام رضا(ع) اولین مؤسسه ای است که توانست با ایجاد شرایط علمی و اجرایی، کلیه فرایند پایان نامه های تحصیلی دانش پژوهان را در این مؤسسه برگزار کند  و چهارده کمیته پایان نامه های تخصصی نیز به  دوازده مرکز تخصصی حوزه های علمیه واگذار گردید.

لازم به ذکر است با این مصوبه، فرایند طولانی مدت دانش پژوهان  مؤسسه  در روند تصویب موضوع و  دفاع از پایانه نامه در حوزه علمیه مرتفع شد و مورد استقبال دانش پژوهان این مؤسسه قرار گرفت.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا