آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

معاونت آموزش موسسه امام رضا (ع) : آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از سوم اسفند ماه

به گزارش معاونت آموزش موسسه امام رضا (ع) شروع کلاس ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از سوم اسفند ماه می باشد .

ارسال نظرات

پیمایش به بالا