آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

پذیرش نیمسال دوم تحصیلی (بهمن ماه) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از میان طلاب واجد الشرایط دانش پژوه می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه امام رضا علیه السلام، این موسسه در نیمسال دوم تحصیلی (بهمن ماه) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از میان طلاب واجد شرایط، دانش پژوه می پذیرد. لذا داوطلبان ورود به مقطع سطح دو که پایه های تحصیلی حوزوی ۱ تا ۶ (کتبی و شفاهی) را تکمیل کرده اند می توانند از طریق سایت سنجش و پذیرش حوزه اقدام نمایند.
همچنین داوطلبان محترم سطح سه که پایه های تحصیلی ۱ تا ۸ (اعم از کتبی و شفاهی) را تکمیل کرده اند از طریق سایت مذکور ثبت نام نمایند.
ثبت نام از روز شنبه دوم دی ماه شروع و تا ۱۴ دی ماه ادامه خواهد داشت.

ارسال نظرات

پیمایش به بالا