آخرین خبرها

دسترسی های سریع

اپلیکیشن دانش پژوه

یازدهمین شماره فصل نامه علمی تخصصی اسلام پژوهان توسط معاونت پژوهش این موسسه منتشر شد.

یازدهمین شماره فصل نامه اسلام پژوهان منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام  یازدهمین شماره فصل نامه علمی تخصصی اسلام پژوهان  توسط معاونت پژوهش این موسسه منتشر شد. در این شماره  چهار مقاله علمی– تخصصی از دانش‌پژوهان و دانش‌آموختگان موسسه با عناوین ذیل به انتشار رسیده است.
۱. بازخوانی نظریه(علمای ابرار) در مقام علمی اهل بیت علیهم السلام ۲. مقاله بررسی سبک زندگی شیعیان شام قرن چهارم تا هفتم با تاکید بر آداب و رسوم، ۳.مقاله تحدیث و واژه های همنشین و جانشین ۴. مقاله وراثت و محیط از دیدگاه اسلام و نقش اراده در میان آنها

لینک سامانه اسلام پژوهان موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

ارسال نظرات

پیمایش به بالا