تمدید پذیرش دانش پژوه برای سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ بدون آزمون کتبی در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) قم تا ششم تیر ماه

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام) برای سطوح ۲ و ۳ از میان برادران طلبه بدون آزمون کتبی ثبت نام می نمایدجهت ثبت نام کلیک نمایید به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام) از میان برادران طلبه واجد شرایط برای سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ ثبت نام می کند.  مشاوره اسلامی و  […]

تمدید پذیرش دانش پژوه برای سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ بدون آزمون کتبی در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) قم تا ششم تیر ماه بیشتر بخوانید »