معاونت آموزش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) : اعلام منابع آزمون رشته مشاوره اسلامی جهت آزمون کتبی

قابل توجه داوطلبان رشته مشاوره اسلامی : آزمون کتبی این رشته بر اساس منابع زیر می باشد . تاریخ امتحان متعاقبا اعلام می گردد .۱ – روان شناسی کاربردی مولف حقانی۲ – اصول و فنون مشاوره مولف احمدی

معاونت آموزش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) : اعلام منابع آزمون رشته مشاوره اسلامی جهت آزمون کتبی بیشتر بخوانید »