سیزدهمین شماره فصل نامه علمی تخصصی اسلام پژوهان توسط معاونت پژوهش این موسسه منتشر شد.

در این شماره  پنج  مقاله علمی– تخصصی از دانش‌پژوهان و دانش‌آموختگان موسسه با عناوین ذیل به انتشار رسیده است. ۱. بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری مناظرات علمای شیعه و سنی از قرن هفتم تا قرن یازدهم هجری ۲.تأثیرات نهضت تنباکو بر عملکرد سیاسی اجتماعی روحانیت۳.اصل شفافیّت و عدم احتجاب۴. ولایت تکوینی۵ .نقش تربیتی زن در […]

سیزدهمین شماره فصل نامه علمی تخصصی اسلام پژوهان توسط معاونت پژوهش این موسسه منتشر شد. بیشتر بخوانید »