برگزاری نمایشگاه آشنایی با نرم افزارهای مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام  حجت الاسلام موری با بیان این خبر گفت:این  نمایشگاه  جهت آشنایی بیشتر دانش پژوهان موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام  با نرم افزارهای  مرکز تحقیقات علوم اسلامی  نور  برگزار گزدید. معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام  با […]

برگزاری نمایشگاه آشنایی با نرم افزارهای مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور بیشتر بخوانید »