سطح 3 - شیعه شناسی

1. جدول درس‌های مطالعه‌ای

‌درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نوع درس

1

شناخت سهم شیعه در علوم و تمدن اسلامی

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

2

شیعه در جهان امروز

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

3

جغرافیای شیعه

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

4

شعائر و آداب و رسوم شیعه

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

5

تشیع در آثار مستشرقان

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

6

مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه شیعه

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

7

حکومت‌ها، نهضت‌ها و جنبش‌های شیعی

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

8

مکاتب و جریانات فکری مهم شیعه در طول تاریخ (اخباری‌گری: مکتب قم، مکتب ملامحمدامین ‌استرآبادی، مکتب تفکیک. عقل‌گرایی: مکتب بغداد، مکتب شیخ طوسی، مکتب وحید بهبهانی)

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

9

شناخت اجمالی مذاهب فقهی اهل سنت و تاریخچه پیدایش آنها

2

32

نظری ‌ـ مطالعه‌ای

جمع کل

18

288

 

 

این‌دروس در طول‌ سه تابستان و هر تابستان طی2 ماه با مطالعة دانش‌پژوه و نظارت استاد برگزار می‌شود و در پایان هر دوره از آنان امتحان به عمل می‌آید.

2. دروس تدریسی

‌درس

عنوان درس

واحد

ساعت

نوع درس

1

فرق شیعه

4

64

نظری

2

امامت و ولایت

8

128

نظری

3

مهدویت، غیبت، انتظار، ظهور، رجعت

2

32

نظری

4

حکومت از دیدگاه شیعه با تأکید بر نظریه ولایت فقیه

2

32

نظری

5

مسائل جدید کلامی

3

48

نظری

6

نقاط مورد هجوم در عقاید و فرهنگ شیعه

2

32

نظری

7

مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع

2

32

نظری

8

منابع تفکر شیعی

2

32

نظری

9

منابع تفکر سنی

2

32

نظری

10

موضع شیعه در مباحث اندیشه‌ای معاصر

3

48

نظری

11

جامعه‌شناسی شیعه

2

32

نظری

12

اخلاق و عرفان در شیعه

2

32

نظری

13

شناخت اجمالی فرق اهل سنت با تأکید بر وهابیت

2

32

نظری

14

روابط شیعیان با اهل سنت و بالعکس

4

64

نظری

15

شیعه و تقریب بین مذاهب

2

32

نظری

16

رجال و درایه

4

64

نظری

17

آداب مناظره

2

32

نظری و عملی

18

انگلیسی عمومی

4

64

نظری و عملی

18

انگلیسی تخصصی

4

64

نظری و عملی

19

عربی معاصر

4

64

نظری و عملی

20

پایان‌نامه

4

64

عملی

جمع

64

1024

 

 

 

تعداد واحد

تعداد ساعت

جمع کل واحدهای دوره

82

1312

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما