سطح 3 - تبلیغ با گرایش حج


مادّة 1. جدول دروس پیش‌نیاز

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

روان‌شناسی تبلیغ

2

شناخت خصوصیّات روحی و روانی مخاطبان و راه‌ها و شیوه‌های تأثیر‌گذاری بر آنان، به منظور انتخاب ابزار و پیام مناسب

2

جامعه‌شناسی تبلیغ

2

آشنایی با مباحث علم جامعه‌شناسی به ویژه خصوصیات و طبقات، نهادها و گروه‌های اجتماعی برای موفقیت بیشتر در انجام رسالت تبلیغی

3

روش‌ها و مهارت‌های تبلیغ

2

ایجاد توان تبلیغ با آموزش فنون و روش‌های تبلیغ و تأثیرگذاری بر مخاطبان و کیفیت بهره‌برداری از ابزار نوین

4

تاریخ معاصر ایران

2

بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صد سال اخیر ایران

5

قانون اساسی

2

شناخت ساختار نظام جمهوری اسلامی، ماهیّت، وظایف، اختیارات و کارکردهای نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و نظارتی

جمع واحدها

10

 

 

تبصره: طلّابی که دروس پیش‌نیاز را در مراکز معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل‌ها از گذراندن این دروس معاف هستند.

مادّة 2. عناوین و مشخصات کلی دروس

 

عنوان درس

واحد

دروس عمومی

36

دروس تخصّصی[1]

66

تعداد کل واحدها

102

 


مادّة 3. عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

1. دروس عمومی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

فقه

10

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه(از القول فی ماهیة العیب تا آخر مکاسب)

2

اصول فقه

20

شناخت استدلالی مباحث مهم اصولی، طبق برنامه مرکز مدیریت در سطح سه(جلد اول کفایة الاصول از ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)

3

عربی معاصر

2

ایجاد توان بهره‌گیری از متون عربی جدید در حوزة حج و زیارت

4

روش تحقیق

2

کسب مهارت‌های تحقیق و پژوهش در مسائل مربوط به حج و زیارت با آموزش روش‌های تحقیق و کیفیت بهره‌برداری از ابزار و منابع

5

روش تدریس

2

ایجاد توان مهارت تدریس مسائل حج و زیارت با آموزش روش‌ها و فنون کلاس‌داری و ارزشیابی

جمع واحدها

36

 

 

2. دروس تخصّصی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

1

احکام و مناسک حج 1 و 2

4

شناخت تفصیلی احکام و مناسک حج، طبق فتوای مراجع تقلید به منظور راهنمایی حجّاج و زائران در انجام اعمال شرعی حج و عمره

2

منابع فریقین

2

شناخت منابع مهم و کتاب‌های مرجع فریقین در حوزه‌های اعتقادی، تفسیری، حدیثی، تاریخ، ادعیه، حج و زیارت

3

انسان‌شناسی در قرآن

2

شناخت ابعاد و قوای وجودی انسان از دیدگاه قرآن

4

نقد و مناظره

2

کسب مهارت‌های نقد اندیشه، مناظره و پاسخ به شبهات

5

عرفان اسلامی

2

آشنایی با کلیات، اصول و مسائل عرفان اسلامی و مراحل سیر و سلوک آن، با توجه به کتاب «در جستجوی عرفان اسلامی» از آیت‌الله مصباح یزدی

6

جغرافیای جهان اسلام

2

شناخت جغرافیای انسانی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی معاصر جهان اسلام

7

 فرق انحرافی

2

بررسی و نقد اندیشه و آموزه‌های عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی، مانند: بابیّه، بهائیّه، قادیانیّه و جریان‌های انحرافی معاصر و تبیین زمینه‌ها، انگیزه‌ها و عوامل پیدایش آنها

8

 ولایت فقیه

2

تبیین استدلالی نظام ولایت فقیه، شرایط، وظایف و اختیارات ولی فقیه، با رویکرد پاسخ به شبهات و با توجه به قانون اساسی

9

عقائد خاص شیعه 1 و 2 و 3

6

شناخت اعتقادات خاص شیعه، مانند: امامت، ولایت، بداء، توسّل، شفاعت، انتظار و تقیّه، با رویکرد پاسخ به شبهات

10

حج در اندیشة امام و مقام معظم رهبری (مطالعاتی)

1

شناخت جایگاه، ابعاد و کارکردهای حج، از دیدگاه حضرت امام(قدس سره) و مقام معظم رهبری

11

اماکن مذهبی و تاریخی(عملی و نظری)

2

شناخت و بررسی پیشینه و وضعیت فعلی اماکن مهم مذهبی و تاریخی مکه، مدینه و عتبات مقدسّه و حوادث مرتبط با این اماکن

12

آداب و اسرار حج

3

شناخت فلسفة حج و زیارت و اسرار و آداب اعمال و مناسک آنها، بر مبنای قرآن، سنّت و آموزه‌های دینی به منظور اعتلای معنوی و رعایت اخلاق و آداب حج و زیارت

13

مدیریت فرهنگی در حج و زیارت

2

ایجاد توان مدیریت فرهنگی با آموزش اصول و روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی، قواعد و روش‌های درست تعامل سازمانی و قوانین و مقررات مرتبط با حج و زیارت

14

مشاوره و راهنمایی

2

ایجاد توان مشاوره و راهنمایی به حجاج و زائران، در مسائل مورد نیاز، از طریق آشنایی با روش‌ها و فنون مشاوره

15

تاریخ معصومین(ع)

2

بررسی و تحلیل وقایع مهم و چالشی و نقد شبهات مخالفین در مورد تاریخ و موضع‌گیری معصومین(ع) از زمان پیامبر اکرم(ص) تا غیبت صغری

16

سیرة معصومین(ع)

2

 تبیین موضوعی سیرة عملی پیامبر اکرم(ص) و ائمة معصومین(ع) در ابعاد گوناگون به ویژه در برخورد با مخالفان

17

قرآن‌شناسی

2

بررسی و شناخت دیدگاه‌های مذاهب اسلامی در مورد جایگاه قرآن و مسائل مربوط به آن، با توجه به شبهاتی مانند: تحریف قرآن و عدم نیاز به اهل‌بیت(ع) در فهم قرآن

18

احکام تطبیقی

2

شناخت تطبیقی دیدگاه مذاهب اسلامی در باب احکام فقهی مورد نیاز در حج و عمره

19

آشنایی با ادیان

2

آشنایی با چگونگی پیدایش، تطوّرات تاریخی، کتب مقدس، آموزه‌ها، مناسک و آداب مهم ادیان زنده و بزرگ جهان(ابراهیمی و غیر ابراهیمی)

20

فرق و مذاهب اسلامی

2

شناخت آموزه‌ها، روش‌ها و کتب اصلی فرقه‌های مهم کلامی و فقهی تشیّع و تسنّن، مانند: امامیّه، معتزله، اشاعره، اسماعیلیّه، زیدیّه، اباضیّه، شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی

21

روش تبلیغ در حج(کارگاهی)

1

شناخت محیط، نیاز مخاطبان، موانع و روش‌های مؤثّر در تبلیغ و کسب مهارت بهره‌گیری از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغی در حج و زیارت

22

تاریخ تشیّع

2

شناخت و بررسی سیر تاریخی شیعه، فرق و دولت‌های مهم شیعی از آغاز تا کنون

23

مسائل جدید کلامی

2

بررسی مسائل مهم و جدید کلامی، مانند: معرفت دینی، تجربة دینی، تکثرگرایی، علم و دین و قلمرو دین

24

اصول و روش‌های تربیت اسلامی

2

شناخت قواعد و روش‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام و ایجاد توان اصلاح رفتار متربیان

25

جریان‌های سیاسی و مذهبی جهان اسلام

2

شناخت و بررسی مبانی فکری، علل پیدایش، سیر تطوّر و نقش جریان‌ها و نحله‌های سیاسی و مذهبی موجود و مؤثر در جهان اسلام

26

سمینار

1

ارائة مباحث جدید اعتقادی، فقهی، فرهنگی و سیاسی در مسائل مربوط به حج و زیارت و طرح دیدگاه‌های اندیشمندان، توسط کارشناسان ارشد در طول دوره

27

زبان انگلیسی 1 و 2

4

ایجاد توان فهم متون انگلیسی در حوزة حج

28

پایان‌نامه

6

ارائة پژوهشی جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبّع کافی در موضوعات مرتبط با حج و زیارت

جمع واحدها

66

 

 [1]. کلیه طلّاب موظف به شرکت در دورة مکالمة عربی و گذراندن موفقیّت‌آمیز آن، طبق برنامة بعثة مقام معظم رهبری هستند.

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما