• گروه تاریخ
 
  • گروه کلام
رشته شیعه شناسی - سطح 3
رشته شیعه شناسی - سطح 4
رشته مذاهب اسلامی - سطح 3
 
 
  • گروه علوم اجتماعی
رشته مشاوره اسلامی - سطح 3
رشته مطالعات خانواده - سطح 4
 
  • گروه تبلیغ
رشته تبلیغ - سطح 3
 
  • گروه فقه مضاف
رشته فقه سیاسی - سطح 4


 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما