به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) : آغاز نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از 22 شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نقل از معاونت آموزش : نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 از 22 شهریور ماه آغاز می گردد .
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما