به گزارش روابط عمومی موسسه امام رضا (ع) : تعطیلی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) از تاریخ ۱۳99/۵/۱ تا ۱۳99/5/31

 قابل توجه اساتید ، همکاران ، دانش پژوهان محترم  موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) ، موسسه امام رضا (ع) مرداد ماه از تاریخ ۱۳۹9/۵/۱ تا ۱۳۹9/5/31   به مدت یک ماه تعطیل می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما