نشست روش تبدیل گزاره های فقهی به مدل های کاربردی اجتماعی

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما