مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی رشته تاریخ اسلام سطح2

به اطلاع می‌رساند اسامی قبول‌شدگان رشته تاریخ اسلام سطح دو در موسسه امام رضا علیه‌السلام، ورودی نیم‌سال اول سال 99 به شرح ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است طلاب محترم ذکر شده، در صوری که تاکنون مدارک زیر را ارائه نکرده‌اند در سه روز آینده مدارک ذکرشده را بصورت حضوری ارائه نمایند. در صورت هرگونه

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

دو قطعه عکس

برگه ارزیابی حوزه یا مدرک تحصیلی مدارج علمی حوزه

سفته به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان

اسامی قبول‌شدگان رشته تاریخ اسلام سطح دو در موسسه امام رضا علیه‌السلام، ورودی نیم‌سال اول سال 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

پرونده حوزه

کد ملی

تلفن

1

امیر عموزاده

147101

4560251837

09389251788

2

ابوالفضل خداویردی

384518

0759919119

91985644900

3

سیدرسول فاطمی‌تکیه

160658

0010290841

09196861684

4

سهیل ابتدایی

92812

2580847316

09118101822

5

محمدحسین قلی‌زاده

152789

2051019363

90179800510

6

نقی امینی پینودی

203295

5080048557

09116177423

7

حمیدرضا رستمی

110980

3950160876

09363774061

8

حمید طوماری

148948

0371689678

09109976973

9

امیررضا نامور

137379

5300039039

09399323512

10

محمدحسین عاصمی برنج‌آبادی

143471

1362519189

09146894701

11

علی عالمی

92721

0371660841

09109642948

12

سجاد فتاحی اردکانی

141319

4440112374

09378565592

13

مهدی خورشیدوند

94011

4060150878

91697439300

14

محمدحسین شیخی

91290

2080758004

09196157383

15

مرتضی نگاری

136808

0021173036

09919238232

16

محمدباقر یعقوبی

93917

0371887471

09107766419

به اطلاع می‌رساند اسامی قبول‌شدگان رشته تاریخ اسلام سطح دو در موسسه امام رضا علیه‌السلام، ورودی نیم‌سال اول سال 99 به شرح ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است طلاب محترم ذکر شده، در صوری که تاکنون مدارک زیر را ارائه نکرده‌اند در سه روز آینده مدارک ذکرشده را بصورت حضوری ارائه نمایند. در صورت هرگونه

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

دو قطعه عکس

برگه ارزیابی حوزه یا مدرک تحصیلی مدارج علمی حوزه

سفته به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما