تمدید ارزشیابی اساتید- نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانش پژوهان موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)
سامانه ارزشیابی اساتید موسسه  تا تاریخ 14 دی ماه تمدید شد و  قابل بهره برداری می باشد انجام ارزشیابی برای تمام دانش پژوهان الزامی می باشد .تبعات ناشی از عدم انجام ارزشیابی بر عهده دانش پژوه می باشد .
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما