ارزشیابی اینترنتی اساتید موسسه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400 از تاریخ 1400/09/29 لغایت 1400/10/11

به اطلاع می رساند فرایند ارزشیابی اینترنتی اساتید موسسه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400 از تاریخ 1400/09/29 لغایت 1400/10/11 در سامانه ارزشیابی موسسه فعال گردیده است.

شرط شرکت در امتحانات، انجام ارزشیابی در سامانه می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما