منابع آزمون سطح سه مشاوره اسلامی:

منابع آزمون سطح سه مشاوره اسلامی:

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاوره فردی ~دیوید گلدارد، سیمین حسینیان (مترجم)

روانشناسی کاربردی، ابوالحسن حقانی، انتشارات موسسه امام خمینی ره

کتاب رابطه علم و دین، ایت الله مصباح یزی ره، انتشارات موسسه امام خمینی ره 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما