فرایند انجام ارزشیابی اساتید، از تاریخ 11 خرداد به مدت 15 روز فعال می باشد.

فرایند انجام ارزشیابی اساتید، از تاریخ 11 خرداد  به مدت 15 روز فعال می باشد. لازم است کلیه طلاب، با شرکت در ارزشیابی اساتید، اقدام به انجام آن نمایند. در غیر اینصورت امکان شرکت در امتحانات وجود نخواهد داشت.

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما