به اطلاع می رساند ارزشیابی اساتید موسسه امام رضا(ع) برای نیمسال اول1401 از 1401/9/26 لغایت 1401/10/10 فعال گردیده است.

اطلاعیه

به اطلاع می رساند ارزشیابی اساتید موسسه امام رضا(ع)  برای نیمسال اول1401 از 1401/9/26 لغایت 1401/10/10 فعال گردیده است.

شرط شرکت در امتحانات و ثبت نمره، انجام ارزشیابی توسط دانش پژوهان می باشد.

اداره آموزش

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما