برگزاری کارگاه مقاله نویسی (جلسه دوم )

به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

به اطلاع دانش پژوهانی که در کارگاه مقاله نویسی (نوبت دوم) ثبت نموده اند  می رساند ، کارگاه مذکور در تاریخ  یکشنبه مورخ 97/2/2  و سه شنبه مورخ 97/2/4 از ساعت 16 الی 18 بویسله استاد دکتر شریعتمدار برگزار می گردد .
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما