اعلام لیست و زمان مصاحبه شفاهی داوطلبان رشته تاریخ اسلام سطح ۲

به اطلاع داوطلبان محترم سطح دو رشته تاریخ اسلام موسسه امام رضا علیه‌السلام می‌رساند تاریخ مصاحبه شفاهی چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، صبح می‌باشد. ضروری است کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، دو قطعه عکس و برگه ارزیابی نمرات حوزه در روز مصاحبه ارائه گردد. آدرس محل آزمون: پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، موسسه امام رضا علیه‌السلام. داوطلبان، جهت اطلاع از ساعت دقیق مصاحبه می‌توانند با تلفن‌های: ۳۲۱۳۶۶۴۱ و ۳۲۱۳۶۶۰۵ تماس گیرند.

تاریخ و نوبت برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته تاریخ اسلام، ورودی ۹۹

ردیف

نام

نام خانوادگی

تلفن

روز

ساعت

دقیقه

اطلاع‌رسانی

۱

حسین

اله دادی ورزنه

۹۱۳۸۳۸۰۰۲۷

چهارشنبه

۹

۰

 

۲

محمدحسین

قلی‌زاده

۹۰۱۷۹۸۰۰۵۱

چهارشنبه

۹

۱۰

 

۳

محمدمهدی

رفیعا

۹۱۰۲۲۶۰۴۰۰

چهارشنبه

۹

۲۰

 

۴

مهدی

خورشیدوند

۹۱۶۹۷۴۳۹۳۰

چهارشنبه

۹

۳۰

 

۵

مرتضی

دهستانی

۹۳۹۲۹۰۴۳۱۹

چهارشنبه

۹

۱۰

 

۶

 حسین

نوری

۹۱۰۲۰۵۰۹۱۹

چهارشنبه

۹

۵۰

 

۷

رضا

ساریخانی

۹۳۸۹۱۹۳۱۷۱

چهارشنبه

۱۰

۰

 

۸

نقی

امینی پینوندی

۹۱۱۶۱۷۷۴۲۳

چهارشنبه

۱۰

۱۰

 

۹

علی

عابدی کمالی

۹۱۴۹۲۱۳۶۰۱

چهارشنبه

۱۰

۲۰

 

۱۰

سجاد

فتاحی اردکانی

۹۳۷۸۵۶۵۵۹۲

چهارشنبه

۱۰

۳۰

 

۱۱

حسین

آنجفی

۹۱۸۷۶۳۹۲۴۸

چهارشنبه

۱۰

۴۰

 

۱۲

سید محمدحسن

فال اسیری

۹۱۷۵۶۵۱۱۴۳

چهارشنبه

۱۰

۵۰

 

۱۳

ابوالفضل

فرهادی سکه روانی

۹۳۰۲۹۴۹۷۷۱

چهارشنبه

۱۱

۰

 

۱۴

علی

قربانزاده میمندی

۹۱۶۴۸۷۸۶۰۶

چهارشنبه

۱۱

۱۰

 

۱۵

سجاد

یوسفی

۹۰۱۵۹۳۳۴۹۵

چهارشنبه

۱۱

۲۰

 

۱۶

مسلم

سالاری کامرود

۹۱۳۴۵۴۰۲۲۳

چهارشنبه

۱۱

۳۰

 

۱۷

حسین

سیدرحمتی

۹۱۶۵۷۱۲۲۶۴

چهارشنبه

۱۱

۴۰

 

۱۸

حسین

محمدی

۹۳۰۴۳۰۳۸۹۱

چهارشنبه

۱۱

۵۰

 

۱۹

فرهاد

حاجی بنده

۹۱۹۷۷۸۹۴۶۰

چهارشنبه

۱۲

۰

 

۲۰

محمدباقر

یعقوبی چمتوئی

۹۱۰۷۷۶۶۴۱۹

چهارشنبه

۱۲

۱۰

 

۲۱

علیرضا

کاظمی زاده

۹۱۳۲۴۳۵۳۷۲

چهارشنبه

۱۲

۲۰

 

۲۲

مرتضی

نگاری شیشوان

۹۹۱۹۲۳۸۲۳۲

چهارشنبه

۱۲

۳۰

 

۲۳

محمدحسین

شیخی

۹۱۹۶۱۵۷۳۸۳

چهارشنبه

۱۲

۴۰

 

۲۴

سهیل

ابتدایی

۹۱۱۸۱۰۱۸۲۲

چهارشنبه

۱۲

۵۰

 

۲۵

فرزاد

اخن

۹۰۱۷۸۲۴۹۷۷

پنج‌شنبه

۸

۰

 

۲۶

سید علی

حسینیان زاده

۹۱۰۰۷۷۲۹۵۲

پنج‌شنبه

۸

۱۰

 

۲۷

محمدرضا

بابایی محموجیق

۹۱۴۶۳۴۵۱۸۳

پنج‌شنبه

۸

۲۰

 

۲۸

رضا

محمدی منش

۹۳۹۸۴۳۲۴۴۳

پنج‌شنبه

۸

۳۰

 

۲۹

فرشاد

حسین زاده حصاری

۹۳۷۱۵۸۷۵۶۹

پنج‌شنبه

۸

۴۰

 

۳۰

سید محمدرضا

ریحانی

۹۳۵۵۴۶۵۸۷۱

پنج‌شنبه

۸

۵۰

 

۳۱

حمید

طوماری

۹۱۰۹۹۷۶۹۷۳

پنج‌شنبه

۹

۰

 

۳۲

محسن

یزدان پناهی

۹۱۷۹۶۴۳۵۵۲

پنج‌شنبه

۹

۱۰

 

۳۳

محمدصادق

عبدالهی

۹۱۳۵۴۰۵۱۲۸

پنج‌شنبه

۹

۲۰

 

۳۴

حامد

افشار

۹۳۶۶۶۱۰۷۲۹

پنج‌شنبه

۹

۳۰

 

۳۵

جواد

بیرامی

۹۱۸۹۰۲۱۸۳۳

پنج‌شنبه

۹

۴۰

 

۳۶

وحید

حمیدی

۹۳۸۲۹۳۶۷۸۷

پنج‌شنبه

۹

۵۰

 

۳۷

علی

زند عباس آبادی

۹۱۸۷۰۴۸۴۳۱

پنج‌شنبه

۱۰

۰

 

۳۸

محمد

الهی پور

۹۳۹۳۵۲۹۱۵۰

پنج‌شنبه

۱۰

۱۰

 

۳۹

محمد سعید

فلاح زاده ابرقوئی

۹۱۳۴۵۴۲۱۵۹

پنج‌شنبه

۱۰

۲۰

 

۴۰

میلاد

پور احمد جوشقانی

۹۱۴۰۱۱۶۳۸۸

پنج‌شنبه

۱۰

۳۰

 

۴۱

عماد

رضائی صدرآبادی

۹۱۰۳۳۱۳۸۰۴

پنج‌شنبه

۱۰

۴۰

 

۴۲

سعید

رحیمی

۹۱۶۷۵۸۴۹۴۲

پنج‌شنبه

۱۰

۵۰

 

۴۳

اصغر

نگاریان یونسی

۹۱۵۰۵۸۴۲۱۴

پنج‌شنبه

۱۰

۰

 

۴۴

علی

عالمی

۹۱۰۹۶۴۲۹۴۸

پنج‌شنبه

۱۱

۱۰

 

۴۵

بهنام

مهدی زاده

۹۱۴۶۳۰۳۳۸۴

پنج‌شنبه

۱۱

۲۰

 

۴۶

محمدسجاد

حیدری نیک

۹۱۲۰۶۹۶۸۷۶

پنج‌شنبه

۱۱

۳۰

 

۴۷

محمدحسین

عاصمی برنج آبادی

۹۱۴۶۸۹۴۷۰۱

پنج‌شنبه

۱۱

۴۰

 

۴۸

جواد

محمدزاده

۹۳۳۴۵۰۰۶۴۹

پنج‌شنبه

۱۱

۵۰

 

۴۹

امیررضا

نامور

۹۳۹۹۳۲۳۵۱۲

پنج‌شنبه

۱۲

۰

 

۵۰

سید علی

موسوی مقدم

۹۱۰۶۵۴۸۲۸۸

پنج‌شنبه

۱۲

۱۰

 

۵۱

محمدمهدی

سلمان زاده

۹۱۴۰۹۲۳۱۹۱

پنج‌شنبه

۱۲

۲۰

 

۵۲

ابوالفضل

خداویردی

۹۱۹۸۵۶۴۴۹۰

پنج‌شنبه

۱۲

۳۰

 

۵۳

سید حسن

پیشادست

۹۱۹۳۵۸۰۸۷۰

پنج‌شنبه

۱۲

۴۰

 

۵۴

محمد

بهرامی

۹۰۱۱۷۶۸۰۹۷

پنج‌شنبه

۱۲

۵۰

 

۵۵

مجتبی

خیری

۹۳۸۰۵۷۰۰۹۸

پنج‌شنبه

۱۳

۰

 

۵۶

محمدرضا

حبیبی

۹۱۴۹۱۳۷۳۴۸

پنج‌شنبه

۱۳

۴۰

 

۵۷

سعید

زارعی چمن

۹۱۶۸۲۰۵۶۰۵

پنج‌شنبه

۱۳

۵۰

 

۵۸

حسن

دلدارسار

۹۱۴۵۷۹۶۰۱۱

پنج‌شنبه

۱۴

۰

 

۵۹

مرتضی

دهرویه

۹۳۹۹۶۳۴۶۵۸

پنج‌شنبه

۱۴

۱۰

 

۶۰

سید علی

میرسعیدی

۹۱۶۲۵۵۸۱۴۸

پنج‌شنبه

۱۴

۲۰

 

۶۱

محمد

محمد بیگی

۹۹۲۰۷۲۴۵۸۰

پنج‌شنبه

۱۴

۳۰

 

۶۲

حمیدرضا

رستمی

۹۳۶۳۷۷۴۰۶۱

پنج‌شنبه

۱۴

۴۰

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما