منابع مصاحبه برای رشته های کلام اسلامی (گرایش مسائل جدید کلامی ) سطح 3 ، شیعه شناسی سطح 3 و شیعه شناسی سطح 4
منبع مصاحبه رشته های  کلام اسلامی (گرایش مسائل جدید کلامی ) سطح 3 و شیعه شناسی سطح 3  :  کلام جدید اثر حسن یوسفیان

منبع مصاحبه  رشته شیعه شناسی سطح 4 : کشف المراد و تشیع در مسیر تاریخ


 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما