منابع مصاحبه ورودی سطح چهار علوم اجتماعی1. دروس حوزوی فقه، اصول و فلسفه در حد سطح سه
2. نظریه های جامعه شناسی: کتاب زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، نویسنده لویس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی
3. اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان: کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4. مبانی و مفاهیم جامعه شناسی: کتاب مبانی جامعه شناسی، نویسنده بروس کوئن، ترجمه محسن ثلاثی
5. کتاب اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، نویسنده احد فرامرز قراملکی.

(تاریخ آزمون، متعاقبا اعلام می گردد)


 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما